Kiekvienas žmogus turi teisę


Į darbą pagal savo gebėjimus,


Žinias ir įgūdžius…

SKAIČIUOTUVAS

TAURAGĖS PROFESINIO RENGIMO CENTRAS

2012/2013 m.m. KVIEČIA MOKYTIS

MOKINIUS, TURINČIUS PAGRINDINĮ IŠSILAVINIMĄ (10 kl.) PAGAL PROGRAMAS:

 • APDAILININKO (STATYBININKO),
 • BALDŽIAUS,
 • AUTOMOBILIŲ REMONTININKO,
 • AUTOMOBILIŲ ELEKTROS ĮRENGIMŲ REMONTININKO,
 • TECHNIKOS PRIEŽIŪROS VERSLO DARBUOTOJO,
 • KOMPIUTERIO IR ORGANIZACINĖS TECHNIKOS OPERATORIAUS,
 • SEKRETORIAUS,
 • HIGIENINĖS KOSMETIKOS,
 • KIRPĖJO,
 • APSKAITININKO IR KASININKO,
 • PARDAVĖJO,
 • PREKYBOS ĮMONIŲ VADYBININKO PADĖJĖJO,
 • PADAVĖJO IR BARMENO,
 • VIRĖJO.
Programų trukmė – 3 metai. Įgyjamas vidurinis išsilavinimas ir profesija.
 • APDAILININKO (STATYBININKO).
Programos trukmė – 2 metai.

 

Plačiau >> 

LIETUVOS REABILITACINIS PROFESINIO RENGIMO CENTRAS

 

Lietuvos reabilitacinis profesinio rengimo centras (toliau – LRPRC) – valstybinė profesinio rengimo institucija, veikianti Šiaulių apskrityje, Radviliškio mieste. Jos pagrindiniai tikslai:
• telkti Lietuvos Respublikoje gyvenančius jaunuolius, turinčius negalią bei jų šeimas, globėjus ir kitus šiais interesais veikiančius asmenis ir skatinti visapusišką sutrikusio intelekto žmonių integraciją į visuomenę;
• skatinti intelekto sutrikimo ekologinę, medicininę ir socialinę prevenciją, kuo ankstesnį jo nustatymą, taip pat medicininės, socialinės, edukacinės, profesinės, t.y. psichosocialinės neįgalių žmonių reabiliatcijos metodų plėtrą ir praktinį jų įgyvendinimą;
• teikti pagalbą jaunuolių ir suaugusių neįgaliųjų šeimoms, realizuoti jų socialinius, kultūrinius ir kitus poreikius.
LRPRC vykdo profesinę ir visuomeninę neįgaliųjų jaunuolių reabilitaciją, taiko psichologines, pedagogines ir kitokias ugdymo priemones ir perteikia specialybių praktinius įgūdžius. Čia mokosi mokiniai, baigę specialiąsias mokyklas, pagrindinių bendrojo lavinimo mokyklų specialiąsias klases ir turintys nežymų intelekto sutrikimą, fizinių judėjimo ar kompleksinių sutrikimų bei mokiniai įgiję pagrindinį išsilavinimą.

 

Plačiau >>

 

 

NEĮGALIŲJŲ MOKYMO PROGRAMOS PDF Spausdinti El. paštas

Žemaičių Naumiesčio skyriuje vykdomas profesinis mokymas pagal specialiųjų poreikių mokiniams pritaikytas programas.

Priimami mokytis vaikinai ir merginos, pagrindinį išsilavinimą įgiję specialiosiose mokyklose arba bendrojo lavinimo mokyklose pagal specialiąsias programas.

Plačiau >>

 

NEŽYMIAI SUTRIKUSIO INTELEKTO IR KITŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMO(SI) POREIKIŲ TURINČIŲ ASMENŲ PROFESINIS MOKYMAS

Nežymiai sutrikusio intelekto ir kitų sp
Microsoft Word Document 37.0 KB

VILNIAUS PASLAUGŲ VERSLO DARBUOTOJŲ PROFESINIO RENGIMO CENTRAS -

    moderni  mokymo  įstaiga  šiuolaikiniam  jaunimui.

 

  Centre mokosi:

» jaunimas, baigęs pagrindinę mokyklą ir siekiantis vidurinio išsilavinimo;
» jauni žmonės, turintys vidurinį išsilavinimą;
» vaikai ir jaunimas, turintys specialiuosius poreikius;
» suaugę asmenys, laikinai netekę darbo ir pageidaujantys persikvalifikuoti. 
 


    Kiekvienas asmuo pasitinkamas atvira širdimi, ugdomas pasitikėjimas savimi.
    Mes norime, kad kiekvienas ugdytinis taptų kūrėju ir surastų 
    tinkamą vietą savo gyvenime. 

 

 

Pasiklausykite radijo laidų:
Pasiklausykite radijo laidų: