NAUJA!

Mano abėcėlė. I dalis, II dalis

Lietuvių kalbos mokymo(si) priemonė "Mano Abėcėlė" skirta pirmos klasės mokiniams, lankantiems bendrojo ugdymo mokyklą, ugdymo programas vykdančią tautinės mažumos kalba. Ši priemonė padės pirmokui įgyti lietuvių kalbos (klausymo, kalbėjimo, skaitymo ir rašymo) pradmenis, ugdytis socialinius, pilietinius ir kultūrinius gebėjimus, būtinus mokinio visaverčiam asmeniniam ir visuomeniniam gyvenimui, sėkmingam tolesniam mokymuisi, pagrindus.

Atmintinė pedagogui

Šią atmintinę galite parsisiųsti ir atsispausdinti:  (PDF).


Suvokimas, kaip vaikas mąsto ir ką jaučia bei kaip jis išreiškia savo mintis – kartais nesuprantamai, bet kartais ir destruktyviai – pašalina daugelį trukdžių siekiant visaverčių santykių tarp tėvų ir vaikų bei efektyvaus vaiko gydymo. Jei tai suvokiame, turintis autizmo sutrikimų vaikas staiga tampa labiau panašus į kitus.

 

                                                                P. Satmari, „Vaikai, turintys autizmo sutrikimų“.

Siūlau pasinaudoti puikia specialiosios pedagogės Anos Stankutės metodine priemone ,,TAISYKLĖS lietuvių kalba", kuri skirta specialiesiems pedagogams. 

Rinkinyje pateikiama medžiaga lietuvių kalbos specialiosioms pamokoms. Taisyklių 

rinkinyje susisteminta medžiaga 5-7 klasių specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems 

mokiniams, kurie mokomi pagal pritaikytas Bendrąsias programas arba individualizuotas programas. 

Priemonę sudaro dvi dalys:

1. Medžiaga pamokos planavimui - pagrindinės lietuvių kalbos rašybos taisyklės, 

pavyzdžiai, kuriuos galima mokiniams pasakyti ar parašyti lentoje.

2. Pateiktys -  ,,Žodžio dalys'', ,,Sakinys'', ,,Kalbos dalys''. 

Plačiau>>

Lietuvių kalbos mokymo priemonė I–II ir III–IV klasių mokiniams: paskirtis ir taikymo galimybės

„Kalba mane augina“ – tai viena iš pradinių klasių mokinių lietuvių kalbos mokymo priemonių, padedanti mokiniui žaisminga, patrauklia forma ir aktualiu turiniu, praktiškai ugdyti (is) lietuvių kalbos gebėjimus. Nors ši dviejų dalių (I–II ir III–IV klasėms) priemonė rengta orientuojantis į mokinių iš dvikalbės ir daugiakalbės aplinkos lietuvių kalbos ugdymo ypatumus, ja gali naudotis ir mokiniai, kuriems lietuvių kalba yra gimtoji.

Plačiau>>

Lietuvių kalbos vadovėliai ir pratybų sąsiuviniai  ir„Mano ir tavo šalis LIETUVA“ ir „Labas“ - leidiniai parengti ir išleisti vykdant Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos darbo plane numatytos Valstybinės švietimo strategijos įgyvendinimo programos priemonę „Įgyvendinti migruojančių šeimų vaikų ugdymo planą“. Šios priemonės gali būti sėkmingai pritaikomos, ugdant mokinius, tirinčius specialiųjų ugdymosi poreikių.

„Mano ir tavo šalis LIETUVA“ - lietuvių kalbos vadovėlis ir pratybų sąsiuvinis 11–14 metų mokiniams, pradedantiems mokytis lietuvių kalbos.

 

,,Labas'' - lietuvių kalbos vadovėlis (elementorius) ir pratybų sąsiuvinis su kompaktine plokštele 7–8 metų užsienio lietuvių švietimo įstaigų vaikams

Šiaulių miesto specialiųjų pedagogų metodinės tarybos parengtos ŠVIETIMO PAGALBOS FORMOS, PRITAIKYTŲ IR INDIVIDUALIZUOTŲ PROGRAMŲ FORMOS

  Šiaulių miesto bendrojo lavinimo mokyklų specialiųjų pedagogų Metodinės tarybos narės

    Laima Tomėnienė, specialioji pedagogė,  Šiaulių Salduvės progimnazija, Šiaulių universitetas
    Rasa Jurienė, specialioji pedagogė, logopedė, Šiaulių Lieporių pradinė mokykla
    Ingrida Strockienė, specialioji pedagogė, Šiaulių „Romuvos“ progimnazija
    Asta Kairienė, specialioji pedagogė, logopedė, Šiaulių „Sandoros“ progimnazija
    Sandra Civinskaitė, specialioji pedagogė,  Šiaulių Centro pradinė mokykla
    Regina Neverdauskienė,  specialioji pedagogė, Šiaulių Dainų progimnazija 

parengė 3 tipų programų formas, kurios palengvins tiek specialiųjų pedagogų, tiek ugdančiųjų pedagogų darbą. 

Plačiau >> 

Lapkričio mėnesį vyko Lietuvos logopedų asociacijos seminaro medžiaga
fwdseminaromedziaga.zip
Compressed Archive in ZIP Format 156.8 KB
NAUJA KALBOS IR KALBĖJIMO SUTRIKIMŲ KLASIFIKACIJA
Kalbėjimo ir kalbos sutrikimų žymėjimas pagal pertvarkytą klasifikaciją. Juodu šriftu - išvadas rašo logopedai, mėlynu šriftu - tų išvadų formuluotė bendroje išvadoje, kuri rašoma PPT.
Byla parsisiuntimui:
Terminai.doc
Microsoft Word Document 33.0 KB
Pasiklausykite radijo laidų:
Pasiklausykite radijo laidų: