Specialųjį ugdymą reglamentuojantys dokumentai

N A U J A !!!

METODINĖS REKOMENDACIJOS MOKYTOJAMS DĖL PRADINIO IR PAGRINDINIO LIETUVIŲ KALBOS UGDYMO PROGRAMŲ INDIVIDUALIZAVIMO MOKINIAMS, TURINTIEMS SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ
Rekomendacijos programų INDIVIDUALIZAVIM
Adobe Acrobat Document 849.3 KB
METODINĖS REKOMENDACIJOS MOKYTOJAMS DĖL PRADINIO IR PAGRINDINIO LIETUVIŲ KALBOS UGDYMO PROGRAMŲ PRITAIKYMO MOKINIAMS, TURINTIEMS SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ
Rekomendacijos del PRITAIKYMO.pdf
Adobe Acrobat Document 788.6 KB
PAGRINDINIO LIETUVIŲ KALBOS UGDYMO PROGRAMA MOKINIAMS, TURINTIEMS SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ DĖL KLAUSOS SUTRIKIMO
PAGRINDINIO LIETUVIŲ KALBOS UGDYMO PROGR
Adobe Acrobat Document 888.7 KB
PRADINIO UGDYMO BENDROJI PROGRAMA MOKINIAMS, TURINTIEMS SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ DĖL KLAUSOS SUTRIKIMO
PRADINIO LIETUVIŲ KALBOS UGDYMO PROGRAMA
Adobe Acrobat Document 590.4 KB

STANDARTIZUOTŲ TESTŲ VYKDYMAS IR ORGANIZAVIMAS
Aštuntame puslapyje yra nurodyta informacija apie mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, dalyvavimą patikroje.

PUPP ir BE prit_.doc
Microsoft Word Document 57.0 KB
Pasiklausykite radijo laidų:
Pasiklausykite radijo laidų: